WADDENHAL 2014

In opdracht van de gemeente Harlingen is er in november 2013 begonnen met de uitbreiding van de sporthal "De Waddenhal" in Harlingen. Er is een extra volleybalveld met tribune, basketbalveld, badmintonveld, kleedkamers en een dojo gerealiseerd. In juli 2014 was de oplevering.